Kto może wziąć udział w badaniu klinicznym?

Dzięki badaniom klinicznym prowadzonym na przestrzeni lat udało się wprowadzić do obiegu nowoczesne leki, które zapobiegają rozwojowi poważnych chorób.  W przyszłości  wiele osób cierpiących na choroby takie jak HIV umierało z powodu braku skutecznych środków leczenia. W dzisiejszych czasach osoby cierpiące na tego typu choroby mogą żyć normalnie pod warunkiem przyjmowania odpowiednich leków.  Nowoczesne placówki medyczne prowadzą badania kliniczne, które służą postępowi medycyny. Centrum Medyczne Linden zatrudnia  najlepszych lekarzy, którzy przeprowadzają badania kliniczne, jak również zajmują się kompleksową diagnostyką.  Wykonują badania takie jak EKG, ECHO serca czy usg doppler kraków to miasto na terenie którego prowadzone są badania kliniczne, które pozwalają na pozyskanie nowych metod diagnostyki i przyczyniają się do poprawy jakości życia wielu chorych na całym świecie.  Pacjenci ochotnicy zgłaszający się na badania kliniczne muszą spełnić zarówno kryteria włączenia jak i kryteria wykluczenia. Ostateczną decyzję o włączeniu pacjenta ochotnika do badania klinicznego podejmuje lekarz prowadzący badania.  W Centrum Medycznym Linden najważniejsze jest bezpieczeństwo pacjentów bez względu na to czy lekarze wykonują podstawowe badania takie jak usg doppler z Krakwa czy badania kliniczne na grupie kilkuset pacjentów.

Centrum Medyczne Linden: badania kliniczne, usg doppler Kraków

Kryterium włączenia zawiera czynniki pozwalające pacjentowi na przystąpienie do udziału w badaniach klinicznych. Kryteria wykluczenia zawierają czynniki, które dyskwalifikują kandydata do udziału w tego typu badaniach. Ze względu na wiek, płeć czy przebyte choroby, jak również stosowane leczenie ochotnik może zostać nie dopuszczony do udziału w badaniach klinicznych.  Lekarz wykonujący badania kliniczne na podstawie wywiadu z pacjentem i zebranych danych decyduje czy może on wziąć udział w badaniu i czy spełnia wszystkie kryteria.  Badania kliniczne wykonywane w Centrum Medycznym Linden spełniają wszystkie wymogi jakości i bezpieczeństwa, które są określane polskimi przepisami prawnymi.  Badania te są również prowadzone w oparciu o zasady zgodne z założeniami dobrej praktyki klinicznej.  W myśl których dobro pacjenta i jego bezpieczeństwo jest nadrzędne w stosunku do interesu nauki, a uzyskane podczas badań klinicznych dane są wiarygodne i dokładne.  Badania kliniczne przeprowadzane są w Centrum Medycznym w czterech fazach na różnorodnej grupie ochotników. W poszczególnych fazach sprawdzana jest między innymi skuteczność nowego leku, bezpieczeństwo, toksyczność, wydalanie czy interakcje z innymi lekami. Każdy lek dopuszczony do obrotu musi spełnić wszystkie rygorystyczne normy i być przede wszystkim bezpieczny dla zdrowia i życia pacjenta.  W tego typu badaniach bardzo ważne jest również to, aby pacjent ochotnik podlegał ścisłemu monitoringowi, aby badanie kliniczne nie niosło ze sobą żadnych skutków ubocznych.

Written by