Problemy z kredytem frankowym – jak to się zaczęło?

Temat frankowiczów rozgrzewa. Niektórzy są zdania, że nie należy im pomagać, ponieważ dobrowolnie podjęli decyzje o kredycie we frankach szwajcarskich. Poszkodowani natomiast oczekują pomocy dla frankowiczów uważając, że nie było odpowiednich ustaw, ani prawa, które w jakikolwiek sposób chroniłoby ich przed tym, co się wydarzyło. A co się wydarzyło?

Kredyt we frankach – jak doszło do zwiększenia rat?

Otóż, problemy zaczęły się w roku 2015, kiedy to Bank Szwajcarski Centralny podjął decyzję o uwolnieniu kursu franka szwajcarskiego wobec euro. To doprowadziło do bardzo szybkiego umocnienia się franka. Ta sytuacja natomiast pociągnęła za sobą lawinę zdarzeń. Kredyty frankowe natychmiast podrożały. Osoby, które zdecydowały się na kredyt we frankach hipoteczny, znalazło się w bardzo trudnej sytuacji. Mimo, że regularnie spłacali swoje zobowiązania, wysokość rat bardzo się zwiększyła – do tego stopnia, że wiele rodzin nie było i nadal nie jest w stanie spłacać zaciągniętych kredytów.

Mechanizm kredytów frankowych działa w ten sposób, że pomimo wieloletniego spłacania kredytu, pomimo tego iż każda rata spłacana jest w terminie to wielkość kredytu się nie zmienia. Zdarza się, że nawet po kilkunastu latach spłaty kredytu jest on nadal na takiej samej wysokości lub jest jeszcze wyższy niż w chwili jego zaciągnięcia. Taka sytuacja doprowadza do tego, że wielu frankowiczów nie widzi przed sobą żadnej możliwości spłaty swojego zobowiązania.

Ilu mamy frankowiczów?

Na pomoc dla frankowiczów czeka ok. 900 tysięcy osób, które spłacają, albo starają się spłacać kredyt we frankach. Jak podaje BIK, całościowa kwota wszystkich zaciągniętych kredytów w tej walucie łącznie wynosi ponad 160 mld złotych. To ogromna kwota.

Wzrost zainteresowania tematem frankowiczów

Liczba osób, która zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu we frankach nie nie jest mała. Dlatego też sprawa została nagłośniona. Frankowicze domagali i domagają się nadal tego, aby państwo zaingerowało i rozwiązało w jakiś sposób problem nieuczciwego procederu. Rozgłos oczywiście nieco pomógł. Sprawą zainteresowali się politycy, ale niestety nie zrobili dla frankowiczów zbyt wiele. Z pomocą natomiast przyszli adwokaci i kancelarie adwokackie specjalizujące się w sprawach z bankami.

Kredyt we frankach – pozew

Opieszałość polityków, brak przez długi czas spójnej ustawy frankowej zabezpieczającej polskiego kredytobiorcę spowodowała, ze wiele osób zdecydowało się na pozew przeciwko bankom, w którym zaciągane były kredyty frankowe. Wiele bardzo dobrych kancelarii w całym kraju zaangażowało się w tę walkę. Co można osiągnąć dzięki pozwoli? Zapadło już kilka bardzo korzystnych dla frankowiczów wyroków. Decydując się na pozew można liczyć na spłatę kredytu we frankach po kursie z dnia podpisania umowy, albo na odfrankowanie kredytu. Doprowadzenie do takiej sytuacji umożliwiłoby spłatę tych kredytów tysiącom osób w całej Polsce.

Dlaczego kredyt frankowy był atrakcyjny?

Bardzo niski LIBOR i bardzo korzystne marże banków wyglądały na symulacjach bankowych niezwykle dobrze. Banki bardzo chętnie reklamowały kredyt we frankach, kładąc nacisk przede wszystkim na bardzo korzystne oprocentowanie. W porównaniu do kredytów hipotecznych w złotówkach, była to naprawdę doskonała alternatywa. Niestety, w dyskusji o kredytach frankowych przemilczana została kwestia ryzyka kursu waluty. W latach 90 XX wieku, kurs znacznie się podniósł i kształtował się niezwykle niekorzystnie w stosunku do polskiego złotego. Niestety, nie informowano o tym i pomijano podczas prezentowania kwoty kapitału kredytu do spłaty. Nic wiec dziwnego, że kredytobiorcy nie czuli zagrożenia, a widzieli jedynie korzyść z zaciągnięcia kredytu właśnie w walucie szwajcarskiej.

Frankowicze mogą walczyć o swoje prawa. Walka ta jest niestety mozolna i długa. Jednak, podjęcie współpracy z dobrą kancelarią z całą pewnością jest jednym z najlepszych posunięć. W Polsce zapada coraz więcej wyroków korzystnych dla frankowiczów, dlatego szanse są coraz większe dla wielu pokrzywdzonych. Potrzebna jest oczywiście cierpliwość i determinacja oraz dobra kancelaria prawna.

Written by